LOGOTERAPIAKOULUTUS

Koulutusyhteisömme järjestää korkeatasoista, kansainvälisesti akkreditoitua (International Association of Logotherapy and Existential Analysis)[1] logoterapiakoulutusta. Koulutuksemme on kolmiportainen Logoterapeutti TFK – tutkintoon johtava koulutus: 1) Logoterapian perusteet -kurssi  → 2) Logoterapiaohjaaja TFK -koulutus → 3) Logoterapeutti TFK -koulutus  = Logoterapeutti TFK tutkinto 100 OP.  Logoterapian perusteet -kurssin voi suorittaa itsenäisenä kurssina ilman velvoitetta jatkaa Logoterapiaohjaajakoulutukseen. Logoterapeuttitutkintoon vaaditaan kuitenkin kaikkien (1-3) koulutusportaiden suorittamista. Kysynnän vuoksi järjestämme syksystä 2022 lähtien myös englanninkielistä logoterapiakoulutusta erillisenä koulutusohjelmana.

Koulutuksemme ei ole psykoterapeuttikoulutusta, vaan franklilaista logoterapeuttikoulutusta eli koulutamme opiskelijamme ymmärtämään Viktor Franklin tarkoituskeskeisen filosofian teoreettisen perustan sekä tuon taustafilosofian konkretisoimisen muita auttavana terapiana. Logoterapeuttitutkinto on siis ammattitutkinto, joka valmistaa logoterapeutin ammattiin.

Logofilosofia auttaa jokaista löytämään oman elämänsä mielekkyyden ja merkityksellisyyden tarkoituskeskeisestä näkökulmasta ja antaa myös välineet kanssaihmisten terapeuttiseen auttamiseen. Logofilosofian arvo- ja tarkoituskeskeinen näkökulma tarjoaa välineen ihmisenä kasvamiseen ja ammatilliseen kehittymiseen.

Logoterapia on laajasti arvostettu terapiamuoto erityisesti Keski- ja  Etelä-Euroopassa, Amerikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Nykyään logoterapia on saavuttanut alati kasvavaa suosiota akkreditoituna terapiamuotona ja sitä käytetään esimerkiksi kasvatus- ja opetustoiminnassa, hoito- ja sosiaalialalla kuin myös työelämän kehittämisen ja työhyvinvoinnin edistämisen monissa toimintamuodoissa.

Tarkoituskeskeisen filosofian koulutusyhteisön koulutuksia järjestetään hybridikurssina sekä lähikoulutuksina Oulussa ja Tampereella.  Kouluttajina toimivat FT, diplomilogoterapeutti VFI Anne Niiles-Mäki ja FM, diplomilogoterapeutti VFI Minna Sadeaho.

Molemmilla kouluttajilla on henkilökohtainen kansainvälinen International Association of Logotherapy and Existential Analysis – organisaation myöntämä logoterapiakouluttajan akkreditointi.

Kursseillemme  voit ilmoittautua tai kysyä lisätietoja:

Anne Niiles-Mäki: anne@logoterapeutti.fi (Logoterapeuttikoulutus (Oulu & Tampere) ja tilauskoulutukset)

sekä

Minna Sadeaho: minna.sadeaho@gmail.com (Logoterapiaohjaajakoulutus ja hybridikurssit)

[1] International Association of Logotherapy and Existential Analysis on kansainvälinen organisaatio, joka toimii autenttisen logoterapian koulutuksen maailmanlaajuisena katto-organisaationa. Akkreditoinnin saaneet koulutusinstituutit ja kouluttajat täyttävät koulutuksessaan kansainväliset pätevyyskriteerit. Ks. lisää https://www.univie.ac.at/logotherapy/logotherapy.html