LOGOTERAPIAKOULUTUS

Koulutusyhteisömme järjestää korkeatasoista, kansainvälisesti akkreditoitua (International Association of Logotherapy and Existential Analysis)[1] logoterapiakoulutusta. Koulutuksemme on kolmiportainen Logoterapeutti TFK – tutkintoon johtava koulutus.

Koulutuksemme ei ole psykoterapeuttikoulutusta, vaan logoterapeuttikoulutusta eli koulutamme opiskelijamme ymmärtämään tarkoituskeskeisen filosofian teoreettisen perustan sekä tuon taustafilosofian konkretisoimisen sekä itseterapiana että muita auttavana terapiana.

Logofilosofia auttaa jokaista löytämään oman elämänsä mielekkyyden ja merkityksellisyyden tarkoituskeskeisestä näkökulmasta ja antaa myös välineet kanssaihmisten terapeuttiseen auttamiseen. Logofilosofian arvo- ja tarkoituskeskeinen näkökulma tarjoaa välineen ihmisenä kasvamiseen ja ammatilliseen kehittymiseen.

Logoterapia on laajasti arvostettu terapiamuoto erityisesti Keski- ja  Etelä-Euroopassa, Amerikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Nykyään logoterapia on saavuttanut alati kasvavaa suosiota sekä esimerkiksi kasvatus- ja opetustoiminnassa, hoito- ja sosiaalialalla että työelämän kehittämisen ja työhyvinvoinnin edistämisen monissa toimintamuodoissa.

Tarkoituskeskeisen filosofian koulutusyhteisön koulutuksia järjestetään syksystä 2019 lähtien Petäjävedellä, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Hämeenlinnassa.  Kouluttajina toimivat YTM, diplomilogoterapeutti VFI Anne Niiles-Mäki ja FM, diplomilogoterapeutti VFI Minna Sadeaho.

Molemmilla kouluttajilla on henkilökohtainen kansainvälinen International Association of Logotherapy and Existential Analysis – organisaation myöntämä logoterapiakouluttajan akkreditointi.

Kursseillemme  voit ilmoittautua tai kysyä lisätietoja:

Anne Niiles-Mäki: anne@logoterapeutti.fi (Petäjäveden & Oulun koulutukset, logoterapeuttikoulutus ja verkkokurssi)

tai

Minna Sadeaho: minna.sadeaho@gmail.com (Tampereen, Seinäjoen ja Hämeenlinnan koulutukset)

[1] International Association of Logotherapy and Existential Analysis on kansainvälinen organisaatio, joka toimii autenttisen logoterapian koulutuksen maailmanlaajuisena katto-organisaationa. Akkreditoinnin saaneet koulutusinstituutit ja kouluttajat täyttävät koulutuksessaan kansainväliset pätevyyskriteerit. Ks. lisää https://www.univie.ac.at/logotherapy/logotherapy.html