Millaista apua minulle?

YKSILÖTERAPIA on paras vaihtoehto silloin, kun haluat käydä läpi niitä elämässäsi vaikuttaneita/vaikuttavia kokemuksia, jotka ovat aiheuttaneet tarkoituksettomuuden tai tarkoituksen menettämisen tunteita, ja haluat apua oman elämäsi eteenpäin kuljettamiseen ja tarkoituksellisuuden löytämiseen. Yksilöterapiaan kannattaa erityisesti hakeutua silloin, kun oma elämänhallinta ei tunnu olevan enää kontrollissa.

ETÄTERAPIAAN kannattaa hakeutua silloin, kun vastaanottokäynnit eivät tule kyseeseen esim. liikkumista haittaavan vamman, sairauden tai pitkän välimatkan takia.  Etäterapia on aina yksilöterapiaa ja siihen pätee yllä annettu kuvaus yksilöterapian soveltuvuudesta. Etäterapiaa ovat puhelinterapia ja videoetäterapia.

PARITERAPIASSA parannetaan puolisoiden välistä vuorovaikutusta, tavoitteena luoda turvallinen toisen aidon kohtaamisen ilmapiiri, jossa molemmat voivat tuoda esiin omia ajatuksiaan, tarpeitaan ja tunteitaan. Logoterapeuttinen pariterapia keskittyy erityisesti toisen kohtaamisen harjoitteluun aidosti toisena, arvokkaana yksilönä sekä kahden yksilön muodostamassa parisuhteessa vastuullisena elämiseen.

PERHETERAPIASSA keskitytään perheenjäsenten toistensa kohtaamisen tapojen kehittämiseen ja pyritään pois ns. ”syntipukkiajattelusta”. Usein yhden perheenjäsenen ongelmat tai sairaus vaikuttavat sairastuttavasti koko perheeseen. Tällöin tilanteiden purku kontrolloidusti ja avoin keskustelu mahdollistavat perheelle uudenlaisen tavan hahmottaa perheen sisäistä vuorovaikutusta ja selvittää omien ongelmien ulottuvuuksia. Perheterapian tavoitteena on perheen toimiva sisäinen dynamiikka ja turvallinen, ongelmien selvittämistä salliva ilmapiiri.

VERTAISRYHMÄTERAPIAA järjestetään kohderyhmän mukaisesti elämän kriisitilanteissa olevien ihmisten yhteiseksi kohtaamisen paikaksi. Logoterapeuttisten harjoitusten ja keskustelun kautta ryhmän jäsenet ymmärtävät oman arvokkaan yksilöytensä omassa tilanteessaan, ja oman elämän uudelleen jäsentyminen mahdollistuu. Vertaisryhmäterapiaa suositellaan erityisesti silloin, kun omaa elämää kohdannutta kriisiä osataan työstää eikä oma elämänhallinta ole täysin riistäytynyt kontrollista.