Avoimet julkaisut

Anne Niiles-Mäen väitöstutkimus: Logoterapia filosofisena terapiamuotona – filosofinen tausta, käyttöalue, menetelmät, häiriöiden kaksivaiheinen erotusdiagnostiikka. Sähköiseen kirjaan pääset linkistä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8863-0

Tahto tarkoitukseen logoterapian filosofisena taustaoletuksena

Kuolema elämän tarkoituksen paljastajana2014

Lauri Rauhalan teoria ihmisen tajunnasta

Logoterapian tausta ja asema suhteessa psykoanalyysiin ja psykoterapioihin

Viktor Franklin logoterapian ja esisokraattisen (herakleittisen) filosofian maailmankuvien yhtymäkohdat fenomenologis-hermeneuttisen tarkastelun kohteena: Maailmassa-oleminen ontisena asenteena

LOGOTERAPIAN AUTTAMISMENETELMIEN SYNTY JA VERTAISRYHMÄTERAPIAN MÄÄRITTELY JA KÄYTTÖ

Eksistentiaalisen tyhjiön merkitys kohtaamiselle vertaisryhmäterapiassa

Voiko terapia olla sukupuolineutraalia? Sukupuolen ilmentäminen logoterapeuttisessa vertaisryhmäterapiassa

Miksi logoterapiaa tarvitaan: logoterapian asema ja merkitys osana länsimaista terapiaperinnettä

Logoterapia ja medikalisaatio

Kun ihminen tietää ”miksi”