Konfliktien ratkaisu työyhteisössä 3×45 min.

Koulutuksen järjestäjä: Hyvinvointi- ja terapiakeskus Vanha Apteekki, http://www.terapia-apteekki.fi

Koulutuksen kesto 3×45 min.

Koulutus on tarkoitettu kaikille työyhteisöille, jotka esim. työilmapiiriongelmien tai organisaatiossa tapahtuneiden tai tapahtumassa olevien muutosten takia ovat vaarassa ajautua tai ovat jo ajautuneet konflikteihin, joita ei osata sisäisesti ratkaista. Työyhteisössä voidaan kokea, että vaikka yhteisön yksittäisillä jäsenillä olisikin tietoa tai osaamista konfliktien ratkaisemiseksi, valmiuksia tai resursseja olemassa olevien tai tulevien konfliktien ratkaisemiseen yhteisöllisesti ei riittävästi ole. Koulutus pyrkii antamaan työkaluja, joilla työyhteisö voi tunnistaa ja yhteisöllisesti ratkaista sellaisia työyhteisön sisäisiä konflikteja, jotka vaikuttavat työilmapiiriin. Koulutuksessa käytetään ratkaisukeskeisiä, tarkoituskeskeisiä ja yhteisöohjauksen coach- menetelmiä.

Koulutuksen hinta: 630€ + alv 24%

Kouluttaja: FT, diplomilogoterapeutti VFI, Yhteisöcoach®, logoterapiakouluttaja TFK Anne Niiles-Mäki

Lisätietoja: anne@logoterapeutti.fi