LOGOTERAPIAOHJAAJA TFK 48 OP

Logoterapiaohjaajakoulutus järjestetään Zoomkoulutuksena, jotta opiskelijoille voidaan taata laadukas, toisen kohtaamista ja keskustelua edistävä virtuaaliopiskeluympäristö, vaikka opiskelijat olisivat eri puolilta Suomea. Koulutuksessa syvennetään ja sovelletaan kaikkien peruskurssilla tutuiksi tulleiden aihealueiden tietoutta.  Tämän lisäksi koulutukseen kuuluu moodle- verkkoympäristössä käytävät jokaiseen opetusjaksoon liittyvät kirjakeskustelut, joihin kouluttaja valitsee sopivan kirjallisuuden. Laajempina tehtävinä koulutuksessa tehdään logoterapeuttinen Vuorijono-harjoitus sekä Elisabeth Lukasin kehittämä omaelämänkerrallinen Elämänkaari-tutkielma. Opiskelijat laativat myös logoterapia-aiheisen kirjallisen lopputyön, jossa jokainen tuo esille oman ymmärrykseensä logofilosofiasta ja/tai logofilosofian soveltamisesta omassa työssä tai elämässä. Kaikki koulutuksessa käytettävä materiaali on opiskelijoiden käytössä moodlessa koko koulutuksen ajan. Koulutuksessa  opiskellaan myös ihmisen tajunnan psyykkisen ulottuvuuden toimintamekanismeja ja käydään läpi psyykkisten mielenterveyshäiriöiden syntyä sekä hoitomenetelmiä, jotta opiskelijat osaavat erottaa ne tarkoituskeskeisten häiriöiden synnystä ja näiden auttamismenetelmistä.

Koulutukseen hyväksymisen edellytyksinä ovat Logoterapian perusteet – kurssin suorittaminen sekä kouluttajien hyväksymä vapaamuotoinen perustelukirje siitä, miksi opiskelija haluaa osallistua koulutukseen. Logoterapiaohjaajatutkinto antaa opiskelijalle valmiudet käyttää logoterapiaa oman elämänsä tukena ja/tai oman ammattinsa osana, ammattitaidon täydentäjänä.

Koulutuksen kesto on yhteensä 800h, joka koostuu Zoomopetuksesta (100h), itseopiskelusta (640h) sekä vertaisryhmäopiskelusta (60h). Opiskeluaika on yksi lukuvuosi. Zoomissa koulutusviikonloppuja on yhteensä 9 + päätöspäivä. Katso koulutusviikonloput koulutuskalenterista. Koulutuksen hinta on 1500 + alv.

KATSO KOULUTUSTEN AJAT KOULUTUSKALENTERISTA.