Mihin logoterapia auttaa

Logoterapia auttaa eksistentiaalisten kysymysten ja oman elämän tarkoitukseen liittyvien ongelmien kanssa painiskelevaa ihmistä. Esimerkiksi oma tai läheisen sairastuminen, läheisen menettäminen, työssäuupuminen, yleinen ahdistuneisuuden ja masennuksen tunne, omassa elämässä tapahtuneet suuret muutokset tai elämänkriisit, ristiriidat perheessä tai työpaikalla, yksinäisyys ja oman elämän kokeminen tarkoituksettomana voivat johtaa kysymyksiin: Onko elämälläni enää – tai koskaan ollut – tarkoitusta? Onko elämällä ylipäätään tarkoitusta? Miksi koen tarkoituksettomuuden tunnetta? Mitä tarkoitusta traumaattisilla/surullisilla kokemuksilla(ni) voi olla? Miten voin saada elämälleni tarkoituksen? Mitä tarkoituksellinen elämä tarkoittaa, ja miten se eroaa elämästäni nyt? Myös henkisen ja hengellisen väkivallan kokemisesta aiheutuva kärsimys kuuluu logoterapian alueeseen.

Ongelman laadusta riippuen logoterapiassa keskustellaan ja käydään läpi asiakkaan elämäntilannetta tarkoituskeskeisestä näkökulmasta, tehdään logoterapeuttisia harjoituksia, muodostetaan uudenlaista minäkuvaa, löydetään omia tarkoituksia sekä harjoitellaan tarkoitusten toteuttamista omassa elämässä. Tarkoituksellinen elämä merkitsee omien merkitysyhteyksien laajentumista ja näkökulman muuttumista: havahtumista uusille mahdollisuuksille ja niiden toteuttamista arvosisältöisesti  jokaisen omassa elämässä.