LOGOTERAPIAOHJAAJA TFK 40 OP

Logoterapiaohjaajakoulutuksessa syvennetään ja sovelletaan kaikkien peruskurssilla tutuiksi tulleiden aihealueiden tietoutta.  Tämän lisäksi koulutukseen kuuluu verkkoympäristössä käytävät jokaiseen lähiopetusjaksoon liittyvät kirjakeskustelut, joihin kouluttaja valitsee sopivan kirjallisuuden. Laajempina tehtävinä koulutuksessa tehdään logoterapeuttinen Vuorijono-harjoitus sekä Elisabeth Lukasin kehittämä omaelämänkerrallinen Elämänkaari-tutkielma. Opiskelijat laativat myös logoterapia-aiheisen kirjallisen lopputyön, jossa jokainen tuo esille oman ymmärrykseensä logofilosofiasta ja/tai logofilosofian soveltamisesta omassa työssä tai elämässä.

Koulutukseen hyväksymisen edellytyksinä ovat Logofilosofian perusteet – kurssin suorittaminen sekä kouluttajien hyväksymä vapaamuotoinen perustelukirje siitä, miksi opiskelija haluaa osallistua koulutukseen. Logoterapiaohjaajatutkinto antaa opiskelijalle valmiudet käyttää logoterapiaa oman elämänsä tukena ja/tai oman ammattinsa osana, ammattitaidon täydentäjänä.

Koulutuksen kesto on yhteensä 800h, joka koostuu lähiopetuksesta (100h), itseopiskelusta (640h) sekä vertaisryhmäopiskelusta (60h). Opiskeluaika on yksi lukuvuosi: Kevätlukukaudella on 4 lähiopiskeluviikonloppua ja syyslukukaudella 3 lähiopiskeluviikonloppua. Koulutuksen hinta on 1500 + alv.