LOGOTERAPEUTTI TFK 85 OP

Logoterapeutin tutkinto antaa valmiudet käyttää logoterapiaa ihmisten auttamistyössä logoterapeuttina. Opinnot painottuvat filosofisen terapian käytännön mahdollisuuksien ymmärtämisen syventämiseen sekä käytännön valmiuksien kehittämiseen. Logoterapeuttikoulutuksessa syvennetään myös tutkimuksellista otetta ja pyritään aktiivisesti kartoittamaan mahdollisuuksia osallistua logoterapian eteenpäinviemiseen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Opinnoissa menestyminen edellyttää sitoutunutta työskentelyä.

Koulutukseen hyväksymisen edellytyksenä on Logoterapiaohjaajan tutkinto (tai muiden koulutuksen järjestäjien tätä vastaava logoterapiatutkinto)  sekä korkeakoulututkinto tai sitä vastaava määrä soveltuvia opintoja ja/tai erityinen soveltuvuus logoterapeutin koulutukseen. Koulutukseen haetaan erillisellä hakulomakkeella ja jokaiselle hakijalle järjestetään soveltuvuushaastattelu. 

Koulutuksen kesto on yhteensä 1200h, josta lähiopetusta on 100h ja itseopiskelua 880h. Lähiopetus on jaettu 7 + 1 koulutusmoduuliin. Itseopiskelu koostuu kirjareferaattien laatimisesta (130h), tapaustutkimuksen tekemisestä (250h) sekä lopputyön tekemisestä (500h). Vertaisryhmäopiskelua on yhteensä 200h, joka jakaantuu kirjakeskusteluun (120h) sekä vertaisryhmäharjoitteluun (80h). Vertaisryhmäharjoittelu jaetaan 20 h + 30 h + 30 h/lukukausi. 1. lukukaudella ei ole vertaisryhmäharjoittelua. Jokainen opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta yhteensä 20h koulutuksen aikana (10 kertaa/2 v). Opiskeluaika on 2 lukuvuotta. Koulutuksen hinta on 2200 + alv.