Omat julkaisut

Lauri Rauhalan teoria ihmisen tajunnasta

Logoterapian tausta ja asema suhteessa psykoanalyysiin ja psykoterapioihin

Viktor Franklin logoterapian ja esisokraattisen (herakleittisen) filosofian maailmankuvien yhtymäkohdat fenomenologis-hermeneuttisen tarkastelun kohteena: Maailmassa-oleminen ontisena asenteena

LOGOTERAPIAN AUTTAMISMENETELMIEN SYNTY JA VERTAISRYHMÄTERAPIAN MÄÄRITTELY JA KÄYTTÖ

Eksistentiaalisen tyhjiön merkitys kohtaamiselle vertaisryhmäterapiassa

Voiko terapia olla sukupuolineutraalia? Sukupuolen ilmentäminen logoterapeuttisessa vertaisryhmäterapiassa

Miksi logoterapiaa tarvitaan: logoterapian asema ja merkitys osana länsimaista terapiaperinnettä

Logoterapia ja medikalisaatio